Gå til hovedindhold

Jagten på mikroliv

Biologi: Der er mikroliv overalt! Inde i byen og ude i naturen. Under stenen, på træstubben, på fortovet og på mure. I er naturguider og skal på jagt efter mikroliv i jeres nærområde. Og det skal I lave en reportage om.

 • Læs op

Indhold

  7. - 9. klasse 4 lektioner Biologi 4 personer

   

       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

   

  Når du har gennemført øvelsen:

   

  • Kan du finde, undersøge og beskrive mindst 5 små dyr eller planter

  • Ved du, hvordan man arbejder med reportage

  • Har du lært at bruge udvalgte filmiske virkemidler

   

  Om øvelsen

  • I firemandsgrupper skal I lave en lille reportage om mikroliv med jer som naturguider

  • I skal gå ud i jeres nærområde og vælge ca. 5 planter, insekter eller andre smådyr, som jeres reportage skal handle om

  • I laver optagelser af jeres fund og naturguiderne, der finder, præsenterer og taler om jeres fund

  • Tilbage på skolen skal I lave optagelser af naturguiderne, der undersøger jeres fund med et forstørrelsesglas og artsbestemmer det

  • I redigerer jeres optagelser til en lille reportage på maks. 3 minutter

  • Til slut ser I gruppernes reportager og giver hinanden feedback

   Eksempel på elevfilm

   

  Før optagelse

   

  • Fordel roller: 2 naturguider, en fotograf og en lydmand

  • Se reportagefilmen, produceret af elever

  • Se videoessayet, 'Sådan laver du en reportage' nedenunder

  • Vælg et sted i jeres nærområde, hvor I vil gå på jagt efter mindst 5 små planter, insekter eller andre smådyr, som kan være så små, at man ikke umiddelbart lægger mærke til dem. Det kan være planter som f.eks. alger, mos, lav eller lignende. Det kan også være, at I er interesseret i at undersøge detaljer på jeres insekt eller andre smådyr, fx øjne, følehorn eller overfladen med et forstørrelsesglas

  • Tal om naturguidernes, fotografens og lydmandens rolle under optagelserne - se 'Under optagelse'

   

   

  Sådan laver du en reportage:

  Husk! Vend mobilen vandret Optag 3 sekunder før og efter hvert skud, så der er noget at klippe i Tjek ofte, at der er lyd på jeres optagelser

  Indstil jeres mobil eller tablet til at optage i 720p

   

   

  Under optagelse

   

  Medbring det udstyr, jeres lærer har uddelt til at indsamle jeres planter, insekter og smådyr.

  1. del af reportagen - ude i felten:

  Til fotografen:

  • I første optagelse skal du optage, at naturguiderne præsenterer, hvor I er, og hvad I skal ud at lede efter. Hvis I ikke ved det endnu, laver du denne optagelse inden I forlader området

   • Optag hver scene mindst to gange med forskellige billedbeskæringer, synsvinkler og perspektiv

    • Første gang følger du naturguiderne forfra eller fra siden med kameraet, når de er i gang med at søge efter insekter, smådyr og planter

    • Anden gang skal du tæt på:

     • Det sted, hvor fundet er

     • Naturguidernes hænder, der leder efter og undersøger, det I finder

  Til lydmanden:

  • Hold mikrofonen så tæt på naturguiderne som muligt, når de taler uden at du eller mikrofonen kommer med i billedet

  • Optag atmosfærelyde fra stedet, så vi også kan høre, hvor vi er

  Til naturguiderne:

  • I første optagelse skal I præsentere, hvor I er, og hvad I skal ud at lede efter. Hvis I ikke ved det endnu, laver I præsentationen inden I forlader området

  • Undervejs skal I kommentere hvad I finder. I kan fx skiftes til at spørge hinanden, hvad I finder og beskrive hvordan fundet ser ud

  2. del af reportagen - på skolen:

  Til fotografen:

  • Optag scenen mindst to gange med forskellige billedbeskæringer, synsvinkler og perspektiv:

   • Første gang filmer du naturguiderne forfra og fra siden, når de fortæller om og undersøger jeres fund med et forstørrelsesglas og artsbestemmer det

   • Anden gang skal du tæt på:

    • Fundet i forstørrelsesglasset

    • Naturguidernes hænder, der undersøger, det I finder

  Til naturguiderne:

  • Fortæl, at I nu skal i gang med at undersøge jeres fund med et forstørrelsesglas og artsbestemme det. I kan få hjælp i app'en iNaturalist til at artsbestemme jeres fund

  • Kommenter undervejs, hvad I ser, og hvad I har opnået af viden om jeres fund

   

   

  Redigering

  • Følg ’4 gode tips’ til klipning af naturfilmen:

   1. Læg guidernes præsentation ned på det ene videospor

   2. Læg billedhistorien ned på det andet videospor

   3. Bryd billedhistorien op i mindre bidder og indklip guiden, der kigger i kameraet og præsenterer stedet

   4. Læg nogle gange guidens præsentation ind på billedhistoriens lydspor som voice over/speak

   

   

  Præsentation og feedback

   

  Vis jeres reportage for klassen og giv hinanden feedback på følgende:

  • Fremgår det klart, hvad naturguiderne har fundet?

   • Begrund jeres svar

  • Har gruppen artsbestemt, hvad de fandt?

   • Hvis ja, hvad nåede de frem til?

  Beskriv, hvad der fungerer godt ved reportagen og hvorfor. Kom med gode eksempler på følgende:

  • Naturguidernes præsentation og beskrivelser af deres fund

  • Når fotografen følger naturguiderne med kameraet

  • Flot billedvariation i optagelserne og i klipningen

  • Gode nærbilleder

  • God lyd - både naturguidernes tale og atmosfærelyd

  Hvad var det bedste ved reportagen?

   

  Jagten på mikroliv

   

  Udstyr: 

  Elevernes mobiler til reportageoptagelser. Det device, eleverne bruger til at klippe og vise deres film.

  Til indsamling og optagelse af elevernes fund, anbefales insektglas med lup. Eleverne kan også anvende zoom- eller forstørrelsesglas-funktionen i deres mobiler for at komme tæt på deres fund.

  Til undersøgelsen af gruppernes fund på skolen anbefales mikroskoper, men forstørrelsesglas kan også bruges.

  Programmer: 

  Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film før, anbefaler vi Wevideo på Skoletube. 

  Vi anbefaler også, at eleverne bruger appen iNaturalist til artsbestemmelse af deres fund.

  Tidsforbrug: 

  4 lektioner

  • 15 min. til præsentation af forløbet og visning og diskussion af filmex og gennemgang af naturguidernes rolle

  • 5 min. til location research

  • 45 min. til optagelse på skolen - incl. artsbestemmelse af elevernes fund

  • 25 min. til upload af optagelser

  • 60 min. til klipning og redigering af naturreportagen*

  • 30 minutter til præsentation og feedback på gruppernes reportager

  Intro:

  • Lav evt. en intro på, hvad der skal til for at være en god naturguide med dette AHA-slide

  Fagligt fokus:

  Eleverne opnår viden om mikroliv - i form af insekter, smådyr og planter. Eleverne trænes i at indsamle, undersøge og artsbestemme deres fund og herigennem erhverve viden om de fænomener, de iagttager.

  Filmisk fokus:

  Eleverne lærer, hvordan de kan formidle indsamling af mikroliv i nærområdet til en lille reportage med dem som naturguider. I optagelsesprocessen trænes eleverne i at følge naturguiderne med kameraet og benytte udvalgte filmiske virkemidler som billedudsnit, perspektiv og synsvinkler til at skabe god billedvariation i reportagen. Eleverne trænes også  i at klippe deres optagelser sammen til en lille reportage.

  OBS: 

  I forbindelse med præsentationen af forløbet, kan vi anbefale, at du benytter disse AHAs-slides. Her skal eleverne kort formulere, hvordan man bliver en troværdig naturguide og hvilke ord, de forbinder med en god naturreportage.

  Undersøgelsen af mikroliv kan finde sted overalt i skolens nærområde. Det behøver ikke kun at foregå i naturområder. Det kan også være i skolegården under bænke, på idrætspladsen, i skolehaven eller i byens rum - fx på fortovet, under buske og på murværk.

  * Hvis eleverne ikke har klippet en film før, skal der afsættes ekstra tid til, at eleverne lærer klippeprogrammet at kende.

   

  Sidst opdateret: 30. maj 2024