Gå til hovedindhold

Rollespil på film

Engelsk: Sofie og Sarah sidder inde på Sofies værelse og drikker the.

 • Læs op

Indhold

  Sofie: “What is it, Sarah, that you want to tell me?”

  Sarah tøver: “It’s really hard for me. I haven’t told my secret to anybody yet…”

  Sofie: “I promise you, that I will keep the secret between us”

  Sarah: “All right, I trust you… Last week I found out that Peter isn’t my real dad!”

  Sofie: “Oh my God! How did you find out?”

  Sådan kunne jeres rollespil starte. Og når Sarah afslører sin hemmelighed for Sofie, vil vi gerne tæt på i et nærbillede for at afkode hendes følelser her. Og så vil vi selvfølgelig gerne høre, hvordan hun fandt ud af det.

  Nu er det jeres tur til at lave et rollespil på film. Se hvordan I gør her.

  7. - 9. klasse 3 lektioner Engelsk 3 personer

   

       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

   

  Når du har gennemført øvelsen:

   

  • Kan du gennemføre et lille rollespil i et engelsk hverdagssprog

  • Kan du optage og klippe rollespillet med brug af enkle filmiske virkemidler

  • Kan du tilegne dig replikker og arbejde med mimik, gestik, udtale og intonation

  • Kan du få og give feedback på rollespillet med fokus på den sproglige præstation

   

   

  Om øvelsen

  • I skal arbejde i 3-mands grupper og forberede, optage og klippe et lille rollespil ud fra en bestemt situation, følelse eller holdning. Rollespillet skal rumme 1 dialogscene mellem to personer. Den tredje elev optager scenen

  • Inden I optager, skal I forberede hvad samtalen skal handle om og hvilke engelske begreber I skal kende til

  • I optager jeres rollespil på max 2 min. Når I optager og klipper jeres rollespil, skal I bruge nogle enkle filmiske virkemidler for at scenen bliver dynamisk og spændende at se på

  • I slutter med at vise jeres rollespil for klassen og giver feedback på hinandens rollespil med fokus på jeres engelske sprog

  Eksempel på elevfilm kommer senere

   

  Før optagelse

  I inddeles i 3-mands grupper.

  I trækker eller vælger et bestemt emne, situation eller holdning, som jeres rollespil skal handle om:

  Følelser:

  • I fear that…/I’m scared of… because…

  • I’m in love with… because…

  • I hate… because…

  • I feel sad because…

  • I’m so happy… because

  Situationer:

  • Your parents are getting a divorce – how do you feel about it?

  • Your boyfriend/girlfriend just broke up with you - how do you feel about it?

  • You are moving to another country/town - how do you feel about it?

  • Your best friend has… - What did he/she do? How do you feel about it?

  • Your dream has come true – What is your dream and how did it come true?

  • You share a secret with your friend – What is your secret?

  What is your opinion of/do you think of…?

  • Brainstorm på klassen, hvad I synes er interessant at tale om på engelsk

  Forbered:

  • Hvad samtalen skal handle om – diskuter og tag noter

  • Hvor den skal foregå

  • Hvilke engelske begreber I skal kende til – tjek hvad det hedder på engelsk og tag noter

  Fordel rollerne imellem jer: to skuespillere og en fotograf

  Før I begynder at optage jeres rollespil, skal I have set dette video-essay: Drop det dovne kamera

   

   Jeres film skal nemlig rumme:

  • Over skulderen skud

  • Reaktionsskud

  • Klip på blikretning

  • To forskellige billedbeskæringer

    

   Optag jeres rollespil

   

   

  Husk! Vend mobilen vandret Optag 3 sekunder før og efter hvert skud, så der er noget at klippe i Tjek ofte, at der er lyd på jeres optagelser

  Indstil jeres mobil eller tablet til at optage i 720p

  Redigering

  • Læg jeres optagelser ind i et klippeprogram og klip jeres rollespil sammen. 

  • Hvis det er første gang I klipper en film: 

   

   

  Præsentation og feedback

   

  Vis jeres rollespil for klassen og giv grupperne feedback på engelsk:

  • What subject / situation / feeling has been chosen?

  • Describe the dialogue:

   • What are they talking about?

   • How do they feel about it?

   • How is the pronunciation?

   • How is the intonation?

  • What do you like best about the role-play?

   

  Øvelse: Rollespil på film

   

  Udstyr: Elevernes mobiler til at optage rollespillet, og det device, eleverne bruger til at klippe deres film.

  Hvis skolen råder over eksterne mikrofoner (som passer til smartphones), anbefaler vi, at grupperne får udleveret én hver. Det vil højne filmenes lydkvalitet. Hvis I ikke har adgang til eksterne mikrofoner, udgår lydmandens funktion, hvorfor det vil være optimalt at nedsætte 3-mandsgrupper.

  Programmer: Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film sammen før, anbefaler vi Wevideo, der ligger på SkoleTube.

  3 lektioner:

  • 10 min. til præsentation af forløbet

  • 10 min. til brainstorm på emner, situationer og følelser på klassen

  • 20 min. til idéudvikling og forberedelse af indhold for dialogscene

  • 10 min. til gennemsyn af og dialog om video-essay, ’Drop det dovne kamera’

  • 50 min. til optagelse af 1 dialogscene uden for skolen

  • 60 min. til klipning af filmen*

  • 20 min. til præsentation og feedback på gruppernes film i klassen

  *Hvis eleverne ikke har erfaringer med klipning af film, anbefaler vi, at I afsætter i alt 90 min. på, at eleverne først orienterer sig i vores video tutorials i klipning og derefter klipper deres film.

  Fagligt fokus: Eleverne trænes i at tale om emner, situationer og følelser i et engelsk hverdagssprog og med klar og tydelig udtale og intonation. De trænes endvidere i at tilegne sig replikker og arbejde med mimik og gestik. Endelig trænes eleverne i at give feedback til andre på engelsk.

  Filmisk fokus: Eleverne trænes i at tilrettelægge en mindre filmproces fra idé til færdigt produkt. De opnår viden om udvalgte filmiske virkemidler, optagelse og efterproduktion ved at udarbejde en dialogscene som rollespil.

  For at gøre dialogscenen spændende og dynamisk at se på skal eleverne arbejde med følgende filmiske virkemidler i optage- og klippeprocessen:

  • Over skulderen skud
  • Reaktionsskud
  • Klip på blikretning
  • 3 forskellige billedbeskæringer (halvtotal, halvnær og nær)

  Om øvelsen: 3-mands grupperne skal forberede, optage og klippe et lille rollespil ud fra en bestemt situation, følelse eller holdning. Øvelsen kommer med konkrete forslag hertil til inspiration, men vi anbefaler, at I også gennemfører en hurtig brainstorm på klassen, så eleverne kommer til at lave rollespil om emner, de synes er interessante, og som de kan føre en kortere samtale om på engelsk

  Vi anbefaler ligeledes, at eleverne får lov til at optage deres dialogscene uden for skolen (eller på et roligt udeareal til skolen), hvor grupperne har ro til at optage og hvor det er trygt og naturligt for dem at føre en samtale - siddende eller liggende. Det kan fx være hjemme hos en af eleverne – indenfor eller udenfor, i en park, i en skov, etc. Location skal dog ligge i cykelafstand fra skolen.

  Rollespillet skal rumme 1 dialogscene mellem to personer på max 2 min. Den tredje elev optager scenen. For at tilgodese, at alle elever bliver skuespillere og fører en dialog på engelsk, kan I med fordel lade alle eller de hurtige grupper optage 2 dialogscener med forskellige roller – evt. med nyt tematisk fokus.

  I forberedelsesprocessen skal grupperne indkredse, hvad samtalen skal handle om. De skal også undersøge, hvilke engelske begreber, de skal kende til.

  Eleverne guides til, hvordan de gør deres dialogscene dynamisk og spændende at se på med vores videoessay, ’Drop det dovne kamera’, som I skal se og gennemgå på klassen før grupperne går på optagelse.

  I optagelsesprocessen skal fotografen have fokus på udvalgte filmiske virkemidler.

  Grupperne klipper deres rollespil sammen.

  Forløbet afsluttes med visning af gruppernes film og feedback på klassen på engelsk ud fra udvalgte sproglige fokuspunkter.  Sidst opdateret: 30. maj 2024