Gå til hovedindhold

Welcome to my town

Engelsk: Alle steder og byer har deres helt egen charme! I er turistguides og skal lokke unge engelsksprogede turister til netop jeres hood med jeres helt egen turistfilm.

 • Læs op

Indhold

  7. - 9. klasse 3 - 4 lektioner Engelsk 4 personer

   

       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

   

  Når du har gennemført øvelsen:

  • Kan du beskrive 1 - 3 steders kendetegn med udvalgte engelske fagbegreber

  • Kan du præsentere stedet på en levende måde i et engelsk hverdagssprog

  • Kan du lave en billedhistorie om stedet

  • Kan du optage og klippe en lille turistfilm med brug af udvalgte filmiske virkemidler

   

   

  Om øvelsen

  • I firemandsgrupper skal I optage og klippe en lille turistfilm på max 3 min. om jeres by eller nærområde til unge udenlandske turister, der taler engelsk

  • Turistfilmen skal være en reportage med jer som turistguides

  • I skal udvælge 1-3 steder, som I synes er interessante

  • I skal præsentere og lave billedhistorier til hvert sted, og bruge udvalgte filmiske virkemidler for at jeres turistfilm bliver spændende at se på

  • I viser jeres turistfilm for klassen og giver feedback på hinandens film

  Eksempel på elevfilm

   

   

  Før optagelse

  • Fordel roller: 2 turistguides, en fotograf og en lydmand. I skal alle have prøvet at være alle roller under optagelsen.

  • I skal udvælge 1-3 steder i jeres by, som I synes er interessante. Det kan være en kulturel seværdighed, en kulturinstitution, et sportsanlæg, et naturskønt område, en bestemt butik, restaurant eller café:

   • Hvad vil I fortælle om jeres sted(er)? Diskuter og tag noter.

   • Hvad hedder det på engelsk? Lav en liste over de engelske fagbegreber, I skal kunne for at præsentere jeres sted(er).

   • Hvis I skal filme indenfor, skal I tjekke åbningstider og lave en aftale med stedets ansvarlige. Husk at sige, at jeres optagelser kun er til intern skolebrug. Jeres film bliver ikke offentliggjort!

  • Før I begynder at optage jeres film, skal I have set de to video-essays, ‘Drop det dovne kamera’ og ‘Billedhistorie i dokumentarfilm’. Jeres film skal nemlig rumme forskellige:

   • Billedbeskæringer

   • Perspektiver

   • Kamerabevægelser

   

   

  Husk! Vend mobilen vandret Optag 3 sekunder før og efter hvert skud, så der er noget at klippe i Tjek ofte, at der er lyd på jeres optagelser

  Indstil jeres mobil eller tablet til at optage i 720p

   

   

  Under optagelse

  Optag jeres film:

  • HUSK altid at spørge om lov først, hvis I ønsker at optage andre personer end jer selv, der er på jeres location.

  • Følg ’4 gode tips’ til at gøre jeres film levende og spændende at se på:

   1. Gå med kameraet: Følg turistguiden, når hun/han går rundt og præsenterer stedet. Film guiden forfra og fra siden

   2. Stop op ved interessante steder, så guiden kan tale direkte til kameraet med en spændende baggrund

   3. Optag en billedhistorie til hvert sted. Billedhistorien skal vise det, I fortæller om. I kan fx optage en aktivitet, der er i gang på stedet eller som I selv udfører på stedet. Det kan være at skate eller køre på løbehjul på en bane, at lave en aktivitet i et kulturhus, udforske naturen og seværdigheden, undersøge, prøve eller smage på varerne i en butik eller café osv.

   4. Optag billedhistorien med forskellige billedbeskæringer og perspektiver:

    • Optag totalbilleder af stedet, så seeren får et overblik over, hvor vi er

    • Kom tæt på spændende detaljer med nærbilleder og halvnære billeder fra forskellige vinkler

   

   

  Redigering

  • Læg jeres optagelser ind i et klippeprogram og klip jeres turistfilm sammen. 

  • Hvis det er første gang I klipper en film: 

  • Følg ’4 gode tips’ til klipning af turistfilmen:

   1. Læg guidernes præsentation ned på det ene videospor. 

   2. Læg billedhistorien ned på det andet videospor.

   3. Bryd billedhistorien op i mindre bidder og indklip guiden, der kigger i kameraet og præsenterer stedet. 

   4. Læg nogle gange guidens præsentation ind på billedhistoriens lydspor som voice over/speak.

   

   

   

  Præsentation og feedback

  Vis jeres film for klassen og giv grupperne feedback – første del på engelsk, anden del på dansk: 

  • The English part:

   1. Which locations are shown in the film?

   2. What do you get to know about the locations?

   3. How do you think the tourist guides succeed in promoting the locations?

   4. Would you like to visit the locations? Why?

  • Den danske del om filmens virkemidler:

   • Nævn 3 ting, der gør turistfilmen interessant og seværdig

    • Beskriv hvordan det er lykkedes fotografen og lydmanden at følge turistguiderne

    • Beskriv billedhistorien til hvert sted, kom med ex på brugen af følgende filmiske virkemidler og forklar hvordan de virker:

     • Nærbilleder og halvnære billeder af spændende detaljer

     • Totaler af stederne

     • Forskellige perspektiver

     • Hvad er det bedste ved turistfilmen?

   

  Øvelse: Welcome to my town!

   

  Udstyr: Elevernes mobiler til filmoptagelser og det device, eleverne bruger til at klippe deres film.

  Hvis skolen råder over eksterne mikrofoner (som passer til smartphones), anbefaler vi, at grupperne får udleveret én hver. Det vil højne filmenes lydkvalitet. Hvis I ikke har adgang til eksterne mikrofoner, udgår lydmandens funktion, hvorfor det vil være optimalt at nedsætte 3-mandsgrupper.

  Programmer: Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film sammen før, anbefaler vi Wevideo, der ligger på SkoleTube.

  4 lektioner:

  • 10 min. til præsentation af forløbet og formidling af hjemmeopgave + filmeksempler
  • 25 min. til forberedelse af præsentationer
  • 10 min. til gennemsyn af og dialog om video-essays, ‘Flyt kameraet’ og ‘Billedhistorie i dokumentarfilm’
  • 60 min. til optagelse af 1-3 steder*
  • 60 min. til klipning af filmen**
  • 15 min. til præsentation og feedback på gruppernes film på klassen

  *Antallet af steder afhænger af afstanden fra skolen til stederne. Det anbefales, at stederne ligger i cykelafstand fra skolen.
  **Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film før, anbefaler vi, at I afsætter ekstra tid til, at grupperne først orienterer sig i vores videotutorials i klipning.

   

  Fagligt fokus: Eleverne trænes i at anvende engelske ord og fraser fra et enkelt fagsprog. De lærer at tale om faktuelle emner i et engelsk hverdagssprog og med klar og tydelig udtale. De får praktisk erfaring med at tilpasse en sproglig fremlæggelse efter modtager – i dette tilfælde som turistguides for en fiktiv klasse fra udlandet, der kan forstå engelsk. Endelig trænes eleverne i at give feedback til andre på engelsk.

  Filmisk fokus: Eleverne trænes i at tilrettelægge en mindre filmproces fra idé til færdigt produkt. De opnår viden om udvalgte filmiske virkemidler, optagelse og efterproduktion ved at udarbejde et dokumentarisk produkt – i dette tilfælde en turistfilm.

  For at skabe god billedvariation og dynamik i turistfilmen skal eleverne arbejde med følgende filmiske virkemidler i optage- og klippeprocessen:

  • Billedbeskæringer
  • Perspektiver
  • Kamerabevægelser

   

  OBS:
  Inden I starter på forløbet, skal grupperne have valgt 1-3 steder, som de synes er interessante.


  Redigeringsprocessen: Hvis der nedsættes 4 mandsgrupper anbefaler vi, at grupperne deler sig i to og klipper hver deres version af filmen. Således sikres det, at alle eleverne får hands on på klippeprocessen.  Sidst opdateret: 30. maj 2024