Gå til hovedindhold

1. Introduktion

Reportageforløbet er delt op i 6 trin.

 • Læs op

Indhold

  7. - 10. klasse 6 lektioner Dansk, samfundsfag, medie,  3 personer

   

       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

   

  Når du har gennemført forløbet: 

  • Kan du tilrettelægge en reportage om en begivenhed eller et sted ud fra 5 dogmer

  • Kan du lave et interview

  • Har du lært at bruge forskellige kilder

  • Kan du skabe en billedhistorie

  • Kan du optage og klippe en reportage med brug af udvalgte filmiske virkemidler

   

   

  Reportage

  En reportage kan være et indslag om et aktuelt emne. Det kan være en begivenhed eller et sted, hvor der foregår en aktivitet. Reporteren er på stedet og rapporterer herfra i lyd og billeder. I en klassisk reportage interviewer reporteren en eller flere kilder, der deltager i begivenheden eller er involveret i den. Interviewene peppes op med en spændende billedhistorie, der viser, hvad der sker på stedet.

  Her kan I se et video essay om, hvordan I laver en reportage.

   

   

  Om forløbet:

  • I grupper på 3 elever skal I tilrettelægge, optage og klippe en reportage på max. 2 minutter om en begivenhed eller et sted i jeres by

  • I skal undersøge og vælge hvilke begivenheder og steder, I kan rapportere fra

  • I skal følge 5 dogmer, der hjælper jer med at skabe en interessant reportage

  • I skal interviewe mindst to kilder, der deltager ved og er involveret i begivenheden. Det kan også være kilder, der er tilknyttet et bestemt sted

  • I skal optage en billedhistorie, der klippes sammen med jeres interviews. Det gør nemlig reportagen spændende at se på

  • Når I optager og klipper jeres reportage, skal I bruge udvalgte filmiske virkemidler

  • I slutter med at vise reportagen for klassen og giver hinanden feedback

   

  Her kan I se en reportage, der er produceret af elever i 8. kl.

  Til læreren - Reportage - Udskoling

  Udstyr: Elevernes smartphones til at optage reportagen, eksterne mikrofoner, hvis skolen råder over dem og det device, eleverne bruger til at klippe og vise deres film.

  Program: Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis de ikke har prøvet at klippe en film før, anbefaler vi Wevideo på Skoletube.

  Tidsforbrug: 6 lektioner

  1. lektion:

  • Introduktion til reportageforløbet

  • Gennemgang af de 5 dogmer 

  • Gennemgang af ‘Planlæg jeres reportage’

  • Grupperne vælger en begivenhed eller et sted og udfylder ‘Planlæg jeres reportage

  2.-3. lektion:

  • Gennemgang af interviewteknikker - hv-spørgsmål og interview opstilling

  • Grupperne forbereder interviewspørgsmål

  • Gennemgang af interviewerens, fotografens og fotografassistentens rolle

  • Grupperne går på optagelse

  4.-5. lektion:

  • Upload, deling og import af optagelser

  • Grupperne klipper deres reportage

  6. lektion:

  • Premiere og feedback

  Fagligt fokus: Eleven trænes i at rapportere fra en aktuel begivenhed eller et sted. Eleven kan udvælge forskellige kilder til at få oplysninger om og formidle oplevelser og erfaringer om et aktuelt emne - både positive og negative oplevelser og erfaringer.

  Filmisk fokus: Eleven opnår viden om og praktisk erfaring i at lave en reportage fra tilrettelæggelse til færdigt produkt - ud fra 5 dogmer. Eleven lærer at gennemføre interviews - herunder grundlæggende interviewteknikker og interview opstilling på film. I optagelsesprocessen trænes eleven også i at skabe en billedhistorie og benytte udvalgte filmiske virkemidler som billedudsnit, perspektiv og kameravinkler til at skabe god billedvariation i reportagen.

  OBS: Vi anbefaler, at forløbet fordeles ud på to dage med ca. en uge mellem 1. lektion og resten af forløbet. Det vil give grupperne tid til at vælge emne og evt. etablere aftaler i første lektion, før de skal ud på optagelse ugen efter.

  Hvis klassen ikke har prøvet at optage interviews før anbefaler vi, at der afsættes ekstra tid til, at grupperne gennemfører den lille interviewøvelse, der ligger som ekstramateriale i forløbet (2a). Her kan I med fordel springe redigeringsdelen over.

  En anden måde at lave interviews på er voxpop, hvor reporteren stiller de samme spørgsmål om et bestemt emne til flere personer, der i kort form udtaler deres mening. Grupperne kan således vælge om deres reportage lægger op til længere interviews med få personer eller voxpop med flere personer. Beskrivelsen af voxpop ligger også som ekstramateriale i forløbet (2b)

  Sidst opdateret: 30. maj 2024