Gå til hovedindhold

Gør maleriet levende

Billedkunst: Forestil jer, at maleriet bliver levende. I kan høre menneskets skrig i Edvard Munchs maleri. I er med, når den livløse fisker hentes op fra havet. Og I kan afsløre hvilke hemmeligheder, de to kvinder taler om. I denne øvelse er det nemlig jer, der giver maleriet liv ved at forvandle det til jeres egen lille film.

 • Læs op

Indhold

  6. - 9. klasse 4 lektioner Billedkunst 4 -5 personer

   

       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

   

  Når du har gennemført øvelsen:

   

  • Kan du forvandle et maleri til en lille film på 1-2 scener

  • Kan du udvikle en historie inspireret af maleriets stilart og stemning

  • Kan du forberede, optage og klippe en film med fokus på udvalgte filmiske virkemidler

   

   

  Om øvelsen

  • I skal vælge et af malerierne i øvelsen og skabe en lille film på 1-2 scener på max 2 minutter

  • I skal finde på en handling, der er inspireret af maleriets stemning og stilart, personen/-personerne i billedet og det, der sker.

  • MEN karaktererne i jeres film skal ca. være på jeres alder, og handlingen skal være noget I kan opleve, så det bliver troværdigt.

  • I skal også bruge udvalgte filmiske virkemidler, når I optager jeres film, for at den bliver spændende at se på.

  • I klippeprogrammet skal I eksperimentere med forskellige effekter for at komme tæt på maleriets stemning og stilart.

  • I slutter med at vise filmen for klassen og give hinanden feedback på jeres film.

  Se elevfilmen Angstens Skrig

   

   

   

  Før optagelse

   

  Vælg et af malerierne og diskuter:

  • Motivet

   • Personer, sted og hvad der sker i maleriet

  • Stemningen

   • Uhyggelig, dramatisk, melankolsk, drømmende, trist, mørk, lys, forventningsfuld, intim, romantisk eller noget andet.

  • Stilarten 

   • Symbolisme, ekspressionisme, impressionisme, naturalisme, realisme, surrealisme, en blanding eller noget andet.

  • Udtrykket

   • Farver, former, lys, skygge, linjer, billedkomposition

  Nu skal I finde på en historie inspireret af maleriet. Besvar spørgsmålene til handlingen, som står under maleriet og følg de opstillede krav til filmen.

  • HUSK!

   • Karaktererne i jeres film skal være ca. på jeres alder

   • Handlingen skal være noget, I kan opleve

  Fordel roller:

  • Fotograf, skuespiller(e) og evt. lydmand og instruktør.

  Før I begynder at optage jeres film, skal I have set videoen "Drop det dovne kamera":

  Jeres film skal nemlig rumme forskellige:

  • Billedbeskæringer

  • Synsvinkler

  • Perspektiver

  • Kamerabevægelser

   

   

  Husk! Vend mobilen vandret Optag 3 sekunder før og efter hvert skud, så der er noget at klippe i Tjek ofte, at der er lyd på jeres optagelser

   

   

  Under optagelse

   

  Optag jeres film:

  • Følg de opstillede krav til hver film. Se de 6 pdf'er med malerier i kolonnen til højre

  • Optag hver indstilling to gange med forskellige billedbeskæringer, synsvinkler og perspektiver, så I har to indstillinger at vælge imellem, når I skal klippe jeres film

   

   

  Redigering

  • Læg jeres optagelser ind i et klippeprogram og klip jeres film sammen. 

  • Hvis det er første gang I klipper en film: 

  • Følg de opstillede krav til klipningen. Her skal I bruge forskellige effekter i klippeprogrammet, så I kommer tæt på maleriets stilart

  • Få feedback undervejs fra jeres lærer

    

   

  Præsentation og feedback

  •  Vis jeres film for klassen og giv grupperne feedback ud fra følgende:

   • Hvilke ligheder er der mellem maleriet og filmen i forhold til:

    • Handlingen

    • Stemningen

    • Stilarten

   • Hvilke forskelle er der mellem maleriet og filmen i forhold til:

    • Karakteren/karaktererne

    • Miljøet

    • Andet?

   • Hvad er det mest vellykkede ved filmen?

   • Til filmholdet: Hvordan var det at gøre jeres maleri levende?

    • Hvad fungerede godt?

    • Hvad var svært?

   

  Gør maleriet levende

   

  Udstyr:

  Elevernes mobiler og ekstern mikrofon, hvis I har adgang til disse på skolen. Dog er det kun i nogle af filmene, at der lægges op til dialog. I de andre film kan den eksterne mikrofon undværes. Det device, eleverne bruger til at klippe deres film.

  Programmer:

  Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film sammen før, anbefaler vi Wevideo på SkoleTube.

  Tidsforbrug: 

  4 lektioner

  •   20 min. til præsentation af forløbet og kort gennemgang af maleriernes stilarter

  •   20 min til idéudvikling af handling

  •   60 min. til optagelse af filmen

  •   60 min. til upload af optagelser og klipning af filmen*

  •   20 min. til præsentation og feedback på gruppernes film i klassen

  *Hvis eleverne ikke har erfaringer med klipning af film, skal der afsættes mere tid til, at de lærer klippeprogrammet at kende. Vi anbefaler også, at I ser vores videotutorials i klipning sammen.

  Fagligt fokus:

  Eleverne får viden om og praktisk erfaring med stilarter, genretræk og formsprog ved at remediere et maleri til en lille film. Eleverne arbejder med billedkomposition, farvevalg, lys og skygge-effekter. I klippeprogrammet eksperimenterer de med elementær billedbehandling – som justering af lys, kontrast, farver og enkelte filtre. Eleverne trænes endvidere i at få og give feedback til andre på deres produkter.

  Filmisk fokus:

  Eleverne får viden om og praktisk erfaring med at fremstille levende billeder med afsæt i et maleri. De får viden om og trænes i optagelse og efterproduktion ved at udarbejde et dramatisk produkt – i dette tilfælde en lille film på 1-2 scener. For at skabe god billedvariation og dynamik i filmen skal eleverne arbejde med følgende filmiske virkemidler i optage- og klippeprocessen:

  •       Billedbeskæringer

  •       Perspektiver

  •       Synsvinkler

  •       Kamerabevægelser

  OBS:

  Klassen behøver ikke at have arbejdet med de stilarter, som malerierne repræsenterer (symbolisme, ekspressionisme, impressionisme, naturalisme, realisme, surrealisme m.fl.). Dog anbefales det, at du giver eleverne en kort intro til stilarterne – som kickstarter til elevernes videre arbejde med deres film.

  Du afgør om klassen kan vælge mellem alle 6 malerier, færre eller om alle grupper skal remediere det samme maleri.

  Gruppernes størrelse afhænger både af valg af maleri og antallet af karakterer, som grupperne har med i deres historie. Ud over en fotograf og skuespillere, kan der være en lydmand (hvis I har eksterne mikrofoner) og en instruktør, som guider skuespillerne og tjekker optagelserne igennem med fotografen på location.

  I modsætning til de afbildede voksne personer i malerierne, lægger vi op til, at eleverne vælger karakterer til deres film, der er ca. jævnaldrende med dem selv. Det samme gælder handlingen, som skal være i sync med elevernes eget liv. Det skaber nemlig langt mere troværdige historier.

  Du skal aftale med eleverne, om deres film skal foregå på skolens grund eller om de må vælge locations i nærheden af skolen. Vi anbefaler dog, at eleverne vælger andre locations end genkendelige lokaler på skolen, med mindre handlingen bevidst foregår på skolen.

  I optagelsesprocessen vil der være fokus på følgende filmiske virkemidler: Billedbeskæring, synsvinkler og perspektiv. Hvis eleverne ikke har arbejdet med disse filmiske virkemidler før, anbefaler vi, at du afsætter yderligere 30 min. til gennemgang af disse. På denne portal finder du korte beskrivelser af disse her:

  Hvad er billedbeskæring?

  Hvad er perspektiv?

  Hvad er synsvinkel?

  Vi lægger op til, at grupperne optager hver indstilling to gange med brug af forskellige billedbeskæringer, synsvinkler og perspektiver. Denne proces er vigtig med henblik på den efterfølgende klippeproces, netop for at kunne skabe god billedvariation og dynamik i filmen.

  I klippeprocessen anbefaler vi, at grupperne splittes op i 2 og klipper en filmversion hver, hvis de er 4 eller flere i gruppen. Dette sikrer, at alle elever får hands on på klipningen.

  Eleverne skal eksperimentere med forskellige effekter for at komme tæt på maleriets stemning og stilart. Disse effekter findes i de fleste klippeprogrammer.

  Ved den afsluttende feedback kan du fordele fokuspunkterne ud på forskellige grupper, således at en gruppe skal holde øje med handlingen under visningen osv. Ved en ny film får samme gruppe et nyt fokuspunkt.

  Du kan også vælge, at to grupper går sammen, ser de 4 film og giver hinanden feedback ud fra de to første punkter vedrørende ligheder og forskelle mellem maleri og film. Derefter opsamling på klassen, hvor I genser filmene og diskuterer dem ud fra de sidste to punkter.