Gå til hovedindhold

Replikker søger mening

Dansk: Nogle gange kan det være svært at ryste en god idé ud af ærmet til jeres kortfilm. En nul-tekst med replikker guider jer et stykke af vejen. I skal finde på en handling, der passer til replikkerne. Og karakterernes reaktioner og følelser skal skabe en bestemt stemning.

 • Læs op

Indhold

  7. - 9. klasse 4 lektioner Dansk 4 personer

   

       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

  Sådan laver I en dialogscene:

   

   

   

  Når du har gennemført øvelsen:

   

  Kan du udvikle en lille historie på baggrund af en nul-tekst med replikker

  Kan du vise relationen mellem to karakterer

  Kan du optage og klippe en filmscene med brug af udvalgte filmiske virkemidler

   

   

  Her er et filmeksempel produceret af elever:

  Om øvelsen

  I skal optage og klippe en filmscene på ca. 1 min. ud fra en nul-tekst, hvor replikkerne er skrevet til jer

  I skal finde på en handling, der passer til replikkerne

  I skal arbejde med karakterernes følelser og reaktioner, så det bliver troværdigt

  I skal bruge udvalgte filmiske virkemidler, så jeres film bliver spændende at se på

  I slutter med at vise jeres film for klassen og give hinanden feedback på jeres film

  Her er et andet filmeksempel produceret af elever:

   

   

   

  Før optagelse

   

  Vælg en nul-tekst og læs den grundigt igennem

  Udfyld skabelonen "Planlæg jeres nul-tekst historie"

   

   

   

  Husk! Vend mobilen vandret Optag 3 sekunder før og efter hvert skud, så der er noget at klippe i Tjek ofte, at der er lyd på jeres optagelser

  Indstil jeres mobil eller tablet til at optage i 720p

   

   

  Under optagelse

   

  Tal om skuespillernes, fotografens og lydmandens rolle under optagelserne på klassen:

  Til fotografen:

  Optag hver indstilling 2 gange:

  2 x optagelse med begge karakterer i billedet (Master shot)

  2 x optagelser over skulderen på den ene karakter

  2 x optagelser over skulderen på den anden karakter

  Efterfølgende kan I supplere optagelserne af dialogen med forskellige billedbeskæringer, synsvinkler og perspektiver. Det er for at gøre jeres filmscene spændende at se på

  Det kan fx ske ved, at I bruger disse billedbeskæringer og perspektiver:

  Billedbeskæringer:

  Skab overblik over stedet og situationen (total)

  Kom tæt på vigtige detaljer (nær)

  Perspektiver:

  Normal

  Fugl og frø, så I viser magtforholdet mellem karaktererne

  Til lydmanden:

  Hold mikrofonen så tæt på karaktererne som muligt, når de taler uden at du eller mikrofonen kommer med i billedet

  Optag atmosfærelyde fra stedet, så vi også kan høre, hvor vi er


  Til karaktererne:

  I må gerne ændre lidt i replikkerne, så de bliver naturlige for jeres karakterer at sige

  Vær troværdige i jeres følelser og reaktioner. Pas på med at overspille!

   

   

  Redigering

  Læg jeres optagelser ind i et klippeprogram og klip jeres film sammen. 

  Se, hvordan I importerer, redigerer og eksporterer en kort fiktionsfilm i WeVideo

   

   

   

   

  Præsentation og feedback

   

  Vis jeres film for klassen og giv grupperne feedback ud fra følgende:

  Hvordan synes I, at handlingen passer til replikkerne?

  Er det tydeligt, hvordan historien udvikler sig? Begrund jeres svar

  Beskriv karaktererne:

  Hvordan er deres relation?

  Er der et tydeligt magtforhold imellem dem?

  Hvordan kan I se det?

  Beskriv fotograferingen - vis eksempler på:

  Totaler (begge karakterer ses i billedet)

  Over-skulderen-skud. Hvordan virker de?

  Forskellige billedbeskæringer

  Hvordan virker de?

  Forskellige perspektiver

  Hvordan virker de?

  Hvad er jeres samlede indtryk af filmscenen?

  Hvad fungerer godt og hvorfor?

   

   

  Øvelse: Replikker søger mening

   

  UdstyrElevernes mobiler til filmoptagelser og det device, eleverne bruger til at klippe deres film. Hvis skolen råder over eksterne mikrofoner, anbefaler vi, at grupperne får udleveret én hver. Det vil højne filmenes lydkvalitet. Hvis I ikke har adgang til eksterne mikrofoner, udgår lydmandens funktion, hvorfor det vil være optimalt at nedsætte 3 mandsgrupper.

  Program: Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film sammen før, anbefaler vi WeVideo, der ligger på SkoleTube.

  Tidsforbrug: 

  4 lektioner:

  15 min. til præsentation af forløbet + filmex. og video essay

  15 min. til idéudvikling af handling med afsæt i nul-tekst + pdf af ‘Planlæg jeres nul-tekst historie’, der printes ud

  60 min. til optagelse af filmscenen

  60 min. til klipning af filmen*

  30 min. til præsentation og feedback på gruppernes film på klassen

  *Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film før, anbefaler vi, at I afsætter ekstra tid til, at grupperne først orienterer sig i vores videotutorials i klipning.

  Fagligt fokus: Eleverne trænes i at udarbejde et lille dramatisk produkt. De arbejder med udvikling af en lille historie med to karakterer ud fra en nul-tekst med replikker. Efterfølgende trænes eleverne i at give feedback til andre.

  Filmisk fokus: Eleverne trænes i at producere en filmscene fra nul-tekst til færdigt produkt. De opnår viden om og praktisk erfaring i udvalgte filmiske virkemidler under deres optagelse og i klippeprocessen – for at skabe god billedvariation og dynamik på film.

  OBS:

  Arbejdet med nul-tekster: Til øvelsen er der udarbejdet 3 nul-tekster, som grupperne kan vælge imellem. De ligger i kolonnen til højre under ‘Relateret indhold’. Arbejdet med nul-tekster har til hensigt at forenkle idéudviklingsprocessen, så grupperne relativt hurtigt kan komme i gang med optage- og klippeprocessen.

  Optagelse af hver indstilling to gange: Vi lægger op til, at grupperne optager hver indstilling to gange med brug af forskellige billedbeskæringer, synsvinkler og perspektiver. Denne proces er vigtig, da den giver grupperne to valgmuligheder i klippeprocessen, hvilket sikrer bedre billedvariation og dynamik i scenen.  

  Redigering: Hvis der nedsættes 4-personers grupper anbefaler vi, at grupperne deler sig i to og klipper hver deres version af filmen. Således sikres det, at alle eleverne får hands on på klippeprocessen.