Gå til hovedindhold

1. Introduktion

Kortfilmsforløbet er delt op i 7 trin.

 • Læs op

Indhold

  7. - 9. klasse 6 - 8 lektioner Dansk, medie, drama 4 - 6 personer
       

  Mobil

  Mikrofon

  Computer

   

   

  Når du har gennemført forløbet:

  • Kan du tilrettelægge en kort fiktionsfilm fra ide til færdigt produkt

  • Kan du udvikle en historie ud fra udvalgte dogmer

  • Kan du optage og klippe en film med brug af udvalgte filmiske virkemidler

   

   

  Her kan du se en film, der er optaget og klippet efter POV dogmerne

  Filmeksempel: Tacklingen

   

  Om forløbet:

  • I grupper på 4 – 6 elever skal I tilrettelægge, optage og klippe en fiktionsfilm på max 2 min. ud fra 5 dogmer.

  • I skal finde på en handling til jeres film.

   • I kan vælge, om I selv vil finde på hele handlingen, eller om I vil bruge en nul-tekst med nogle færdige replikker.

  • Når I optager jeres film, skal I droppe det dovne kamera. Det gør I ved at bruge udvalgte filmiske virkemidler, som gør filmen mere spændende at se på.

  • I klipper jeres film og slutter med at vise filmen for klassen og give hinanden feedback på jeres film

  Kort fiktion - udskoling


  Udstyr:
  Elevernes smartphones til filmoptagelse, eksterne mikrofoner, hvis skolen råder over dem og det device, eleverne bruger til at klippe deres film.
  Program:
  Vælg det klippeprogram, eleverne tidligere har arbejdet med. Hvis eleverne ikke har prøvet at klippe en film før, anbefaler vi Wevideo på Skoletube.

  Tidsforbrug: 6 – 8 lektioner
  Kortfilmsforløbet kan afvikles på 6 lektioner, hvis eleverne på forhånd har valgt og skitseret en historie og har prøvet at redigere film før.

  1. lektion:
  - Introduktion til kortfilmsforløbet
  - Gennemgang af de 5 dogmer + videoessays
  - Gennemgang af ’Hvad skal filmen handle om?’
  - Grupperne udvikler deres historie – ’Planlæg jeres historie’ (pdf)

  2. lektion:
  - Gennemgang af iscenesættelse - videotutorial
  - Gennemgang af 5 gode tips før optagelse
  - Gennemgang af ’Sådan får I det tekniske til at virke’ – videotutorial
  - Grupperne går på optagelserne – 1 del

  3. lektion:
  - Grupperne går på optagelserne – 2 del

  4.-5. lektion:
  - Upload, deling og import af film - videotutorials
  - Eleverne klipper deres film – videoessays

  6. lektion
  - Premiere og feedback


  Fagligt fokus:
  Eleverne trænes i at udarbejde et dramatisk produkt. De arbejder med udvikling af en historie og karakterer ud fra 5 dogmer. Efterfølgende trænes eleverne i at fremlægge deres produkt og give feedback til andre ud fra de 5 dogmer.

  Filmisk fokus:
  Eleverne trænes i at tilrettelægge en kort fiktionsfilm fra idé til færdigt produkt. De opnår viden om og praktisk erfaring i iscenesættelse og en række filmiske virkemidler under deres optagelse og i klippeprocessen – for at skabe god billedvariation og dynamik på film.

  OBS:
  - Hvis klassen ikke har produceret kort fiktion før, vil vi anbefale, at I starter med forløbet ’Replikker søger mening’, der ligger i sektionen ’Film- og medieforløb i fagene’ under danskfaget. Her skal eleverne udvikle en lille historie med afsæt i en nul-tekst med færdige replikker og en indlejret konflikt. Eleverne bliver således guidet i idéudviklingsprocessen og skal kun koncentrere sig om at optage og klippe 1-2 filmscener.

  - I klippeprocessen anbefaler vi, at gruppen deler sig op i 2-3 mands grupper og klipper hver deres version af filmen. På denne måde sikres det, at alle elever får erfaring med klippeprocessen. Derudover er det vigtigt, at grupperne på forhånd ved, at klippeprocessen består af to dele:
  1. del: Råklipning: Efter gruppernes råklipning skal de have feedback fra dig eller en anden gruppe, så de har mulighed for at ændre og forbedre det, som ikke fungerer. Måske betyder det også, at de skal de ud og lave nye optagelser!
  2. del: Finklipning: Det er denne endelige version som skal vises til premieren, og som resten af klassen giver feedback på.

  - Opret en skoletubekanal, hvor eleverne kan lægge deres film op , så det bliver let at vise dem i klassen.

  Sidst opdateret: 30. maj 2024

  Dokumenter